Florbal žiakov ZŠ

Florbal
Florbal
 

Disciplína:
Florbal

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2004 - 31.12.2012
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
1067

Zúčastnených žiakov:
6777

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ s MŠ A. Matulu Sebechleby Sebechleby (BB) 4.9.2019
ZŠ s MŠ Cinobaňa Cinobaňa (BB) 4.9.2019
ZŠ s MŠ Hontianske Moravce 18, Hontianske Moravce Hontianske moravce (BB) 27.9.2019
ZŠ s MŠ J. Bakossa Banská Bystrica (BB) 25.9.2019
ZŠ s MŠ J.Kármána s VJM J. Kármána 25/5, Lučenec Lučenec (BB) 3.10.2019
ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4, Brezno Brezno (BB) 20.9.2019
ZŠ s MŠ M.Bela Funtíka Čs. armády 109/91, Očová Očová (BB) 17.12.2019
ZŠ s MŠ M.Hella Štiavnické Bane 128 Štiavnické Bane (BB) 17.9.2019
ZŠ s MŠ M.Kolibiara Detvianska Huta 369, Detviansk Detvianska Huta (BB) 28.1.2020
ZŠ s MŠ Š.Moysesa A. Kmeťa 1, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 12.9.2019
ZŠ s MŠ Š.tefana Žáryho Družstevná 201, Poniky Poniky (BB) 30.9.2019
ZŠ s MŠ T.G.Masaryka Ľubietová 4/14, Ľubietová Ľubietová (BB) 9.9.2019
ZŠ S.Cambela Školská 14, Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča (BB) 25.9.2019
ZŠ Slobodného slov. vysielača Skuteckého 8, B. Bys Banská Bystrica (BB) 28.1.2020
ZŠ sv. Alžbety Školská 15, Nová Baňa Nová Baňa (BB) 9.9.2019
ZŠ sv. Dominika Savia Hodžova 9, Zvolen Zvolen (BB) 6.9.2019
ZŠ M. Daxnera Dr. V. Clementisa 13, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 12.9.2019
ZŠ Š.Koháriho s VJM, Fiľakovo Fiľakovo - Fülek (BB) 30.8.2019
ZŠ, Školská 324/8, Trnavá Hora Trnavá Hora (BB) 8.1.2020
ZŠ Školská 4, Selce Selce (BB) 2.9.2019
8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17