Gymnastický štvorboj žiakov ZŠ kat. B

Gymnastika
Gymnastika
 

Disciplína:
akrobacia, člnkový beh, hrazda, preskok, šplh na tyči, štvorboj - družstvá, štvorboj-jednotlivci

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2007 - 31.12.2009
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
149

Zúčastnených žiakov:
180

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Spoj.škola s o.z. ZŠ a Gym. Tilgnerova 14, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 30.9.2019
ZŠ Školská 7, Tomášov Tomášov (BA) 17.9.2019
ZŠ Vinohradská 62, Šenkvice Šenkvice (BA) 6.2.2020
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 29.8.2019
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 12.9.2019
ZŠ s VJM-Alapiskola, Tomášov - Fél Tomášov - Fél (BA) 6.9.2019
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 10.3.2020
ZŠ Angyalova ulica 401/26, Kremnica Kremnica (BB) 20.9.2019
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 19.9.2019
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 9.9.2019
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 3.9.2019
ZŠ Jilemnického 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 11.9.2019
ZŠ P. Križku 392/8, Kremnica Kremnica (BB) 4.9.2019
ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 25.9.2019
ZŠ Spojová 14, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 11.9.2019
ZŠ M. R. Štefánika 17, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 25.9.2019
ZŠ Dr.V.Clementisa Francisciho 803, Tisovec Tisovec (BB) 20.9.2019
ZŠ J.J.Thurzu A. Bernoláka 20, Detva Detva (BB) 11.10.2019
ZŠ P. K.Hostinského Družstevná 835, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 3.9.2019
ZŠ s MŠ Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa Horná Ždaňa (BB) 25.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8