Gymnastický štvorboj žiačok ZŠ kat. C

Gymnastika
Gymnastika
 

Disciplína:
akrobacia, hrazda, lavička, preskok, štvorboj - družstvá, štvorboj-jednotlivci

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2004 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
190

Zúčastnených žiakov:
261

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 7.9.2019
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 10.9.2019
Spoj.škola s o.z. ZŠ a Gym. Tilgnerova 14, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 4.9.2019
ZŠ Školská 190, Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci (BA) 25.9.2019
ZŠ Školská 7, Tomášov Tomášov (BA) 17.9.2019
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 29.8.2019
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 12.9.2019
ZŠ s VJM-Alapiskola, Tomášov - Fél Tomášov - Fél (BA) 6.9.2019
ZŠ s VJM A. M.Szencziho Nám. A. Molnára 2, Senec Senec (BA) 3.9.2019
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava - Petržalka (BA) 11.9.2019
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 10.3.2020
ZŠ Angyalova ulica 401/26, Kremnica Kremnica (BB) 20.9.2019
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 19.9.2019
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 9.9.2019
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 3.9.2019
ZŠ Nám. A.H.Škultétyho 9, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 18.9.2019
ZŠ P. Križku 392/8, Kremnica Kremnica (BB) 4.9.2019
ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 27.9.2019
ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 20.9.2019
ZŠ Slobody 2, Poltár Poltár (BB) 21.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10