Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
249

Zúčastnených žiakov:
1988

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkromná SOŠ DSA Trebišov Trebišov (KE) 12.9.2019
Súkr. str. športová škola. Užhorodská 39, KE 4 Košice-Juh (KE) 9.9.2019
TA, Hviezdoslavova 6, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 5.9.2019
Gym. Bernolákova 37, Šurany Šurany (NR) 2.9.2019
Gym. Adyho 7, Štúrovo Štúrovo (NR) 19.9.2019
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 30.9.2019
Gym. Párovská 1, Nitra Nitra (NR) 18.9.2019
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 25.9.2019
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 5.9.2019
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 18.9.2019
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 16.9.2019
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 13.9.2019
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 4.9.2019
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 4.9.2019
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM s o.z. Cirk. gym. s VJM Šahy - Ipolyság (NR) 27.9.2019
OA Bernolákova 26, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 19.9.2019
OA Inoveck 2041, Topoľčany Topoľčany (NR) 17.9.2019
OA Kálmána Kittenbergera 2, Levice Levice (NR) 3.9.2019
OA Nám. hrdinov 7, Šurany Šurany (NR) 10.9.2019
Spoj.škola s o.z. OA Nivy 2, Šaľa Šaľa (NR) 16.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10