Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
249

Zúčastnených žiakov:
1988

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. M.Hrebendu Hlavná 431, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 10.9.2019
Gym. M.Tompu Ref.kr.c. s VJM Daxnerova 42, RS Rimavská Sobota (BB) 20.9.2019
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 7.9.2019
Hotel.akad. Malinovského 1, Brezno Brezno (BB) 11.9.2019
OA K. Mikszátha 1, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 23.9.2019
OA Lúčna 4, Lučenec Lučenec (BB) 22.9.2019
SOŠ drev. Lučenecká 2193/17, Zvolen Zvolen (BB) 7.10.2019
SOŠ hotel. služ. a obch. Jabloňov 1351, Zvolen Zvolen (BB) 8.10.2019
SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 17.9.2019
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 1282, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 24.9.2019
SOŠOS, Športová 1, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 10.10.2019
SOŠ Pg Lučenec Lučenec (BB) 30.9.2019
SOŠ techniky a služieb Brezno (BB) 29.9.2019
SPŠ J. Murgaša Hurbanova 6, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 4.9.2019
SPŠ S.Mikovíniho,Akademická 13,B.Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 16.9.2019
SPŠ staveb. O.Winklera B. Němcovej 1, Lučenec Lučenec (BB) 19.9.2019
SŠŠ, Trieda SNP 54, B.Bystrica Banská Bystrica (BB) 20.9.2019
SZŠ J. Kozáčeka 4, Zvolen Zvolen (BB) 9.10.2019
SZŠ Lúčna 2, Lučenec Lučenec (BB) 16.9.2019
Súkr. SŠ Železiarne Podbrezová,Družby 554/64 Podbrezová (BB) 4.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10