Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
249

Zúčastnených žiakov:
1988

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkr. SOŠ Hviezdoslavova11Bardejov Bardejov (PO) 4.9.2019
SSŠŠ - ELBA, Prešov Prešov (PO) 10.9.2019
Súkromné gymnázium DSA Bardejov (PO) 16.9.2019
Súkromné Gymnázium DSA Sabinov Sabinov (PO) 2.9.2019
ŠUP Slavkovská Kežmarok (PO) 12.9.2019
Biling. slovensko Štúrova ul. 2590/31A, Nové m n/V Nové Mesto nad Váhom (TN) 29.8.2019
CVČ Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou (TN) 24.9.2019
Gym. Jablonská 5, Myjava Myjava (TN) 30.9.2019
Gym. Komenského 2/1074, Partizánske Partizánske (TN) 2.9.2019
Gym. Školská 234/8, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 27.9.2019
Gym. J.Jesenského Radlinského 665/2, Bán. n/Bebrav Bánovce nad Bebravou (TN) 23.9.2019
Gym. M.R.Štefánika Športová 41, Nové m n/V Nové Mesto nad Váhom (TN) 2.10.2019
Gym.V.B.Nedožerského,Matice slov.16,PD Prievidza (TN) 5.9.2019
OA Pov.Bystrica Považská Bystrica (TN) 8.1.2020
OA Trenčín Trenčín (TN) 13.9.2019
Spoj.škol Trenčianska 66/28, Nová Dubnica Nová Dubnica (TN) 19.9.2019
Spoj.škola sv. Jozefa, o.z. Gym. sv. J. Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom (TN) 8.9.2019
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza Prievidza (TN) 23.9.2019
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 24, Trenčín Trenčín (TN) 12.9.2019
SOŠ obch. a služ. Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza (TN) 17.9.2019
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14