Stolný tenis žiakov SŠ

Stolný tenis
Stolný tenis
 

Disciplína:
Stolný tenis 4-členných družstiev

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
445

Zúčastnených žiakov:
1387

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Konz. J. Levoslava Bellu Skuteckého 27, B. Bystric Banská Bystrica (BB) 25.9.2019
OA K. Mikszátha 1, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 23.9.2019
OA Lúčna 4, Lučenec Lučenec (BB) 22.9.2019
Spoj. škola Školská 7, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 5.9.2019
Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 12.9.2019
Spojená škola, Štúrova 848, Detva Detva (BB) 18.9.2019
SOŠ Bystrická 4, Žarnovica Žarnovica (BB) 18.9.2019
SOŠ Gen.Viesta 6, Revúca Revúca (BB) 6.9.2019
SOŠ Gottwaldova 70/43, Želovce Želovce (BB) 19.9.2019
SOŠ Hlavná 425, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 19.9.2019
SOŠ Poľná 10, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 19.9.2019
SOŠ drev. Lučenecká 2193/17, Zvolen Zvolen (BB) 7.10.2019
SOŠ HSD Zvolenská cesta 83, Lučenec Lučenec (BB) 19.9.2019
SOŠ hotel. služ. a obch. Jabloňov 1351, Zvolen Zvolen (BB) 8.10.2019
SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 17.9.2019
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 1282, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 24.9.2019
SOŠ obch. a služ. Osvety 17, Nová Baňa Nová Baňa (BB) 4.9.2019
SOŠ Pg Lučenec Lučenec (BB) 30.9.2019
SOŠ pre žiakov sluch.postih.int., Kremnica Kremnica (BB) 11.12.2019
SOŠ sl. a les.,Kolpašská 9, B.Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 19.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10