Volejbal žiakov SŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
Volejbal

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
412

Zúčastnených žiakov:
1927

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 5.9.2019
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 18.9.2019
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 16.9.2019
Gym. Juraja Szondyho s VJM Mládežnícka 22, Šahy Šahy - Ipolyság (NR) 5.9.2019
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 13.9.2019
Gym. P. Pázmáňa s VJM Letomostie 3, Nové Zámky Nové Zámky - Érsekújvár (NR) 3.9.2019
Gym.Šahy Šahy (NR) 9.9.2019
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 4.9.2019
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 4.9.2019
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM s o.z. Cirk. gym. s VJM Šahy - Ipolyság (NR) 27.9.2019
OA Bernolákova 26, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 19.9.2019
OA Bolečkova 2, Nitra Nitra (NR) 26.9.2019
OA Inoveck 2041, Topoľčany Topoľčany (NR) 17.9.2019
OA Kálmána Kittenbergera 2, Levice Levice (NR) 3.9.2019
SCŠ Cirk.gym.Marianum sVJM B.Királya 30,Komárno Komárno - Komárom (NR) 10.9.2019
Spoj.kat.šk. s o. z.Gym.sv.CaM,Farská 19, Nitra Nitra (NR) 17.9.2019
Spoj.škola s o.z. OA Nivy 2, Šaľa Šaľa (NR) 16.9.2019
Spoj.škola s o.z. SOŠT Nivy 2, Šaľa Šaľa (NR) 16.9.2019
Spoj.škola s o.z. SPŠE, Nivy 2, Šaľa Šaľa (NR) 16.9.2019
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 15.9.2019
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13