Šach 4-členných zmiešaných družstiev SŠ

default icon
Šach
 

Disciplína:
šach

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Poznámka: Školská súťaž 4-členných zmiešaných družstiev študentov a študentiek SŠ v zrýchlenom šachu s povinnou účasťou aspoň jedného dievčaťa v družstve.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
5

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Cirk. SOŠ elektr. P.G.Frassatiho Vazovova 12, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 1.10.2018
Gym. Grösslingová 18, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 18.9.2018
Gym. Ladislava Sáru 1, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 11.10.2018
Gym. Pankúchova 6, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 5.10.2018
Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 19.9.2018
Spoj.šk.Gym. J. Hronca a ZŠ,Novohradská 3, BA II Bratislava-Ružinov (BA) 18.9.2018
SOŠ obch. a služ. S. Jurkoviča Sklenárova 1, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 28.9.2018
SPŠ stav. a geodet., Drieňová 35, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 1.10.2018
ŠpMND a G, Teplická 7 BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 20.9.2018
Gym. Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 1.10.2018
Gym. Štúrova 849, Detva Detva (BB) 20.9.2018
Gym. J. G Tajovského J.G.Tajovského 25, B. Bystric Banská Bystrica (BB) 18.9.2018
Gym. Poštová 9, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 24.9.2018
Gym. Šrobárova 1, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 26.9.2018
OA Watsonova 61, KE 1 Košice-Sever (KE) 27.9.2018
Premonštratské Gym., Kováčska 28, KE I Košice (KE) 25.9.2018
SZŠ Námestie 1. mája č. 1, Rožňava Rožňava (KE) 18.9.2018
Súkromná SOŠ DSA Trebišov Trebišov (KE) 18.9.2018
Gym. Bernolákova 37, Šurany Šurany (NR) 17.10.2018
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 21.9.2018
1  |  2  |  3  |  4