Streľba mladších žiakov a žiačok ZŠ

Streľba
Streľba
 

Disciplína:
Streľba zo vzduchovej pušky-družstvá, Streľba zo vzduchovej pušky-jednotlivci dievčatá, Streľba zo vzduchovej pušky-jednotlivci chlapci

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2006 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
303

Zúčastnených žiakov:
517

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 29.11.2018
Gym. J.Papánka Vazovova 6, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 19.9.2018
Súkr.ZŠ S.E.N.E.C.,Kysucká 14,Senec Senec (BA) 25.9.2018
ZŠ Beňovského 1, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 13.9.2018
ZŠ Budatínska 61, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 28.9.2018
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 16.9.2018
ZŠ Malokarpatské nám. 1, BA 4 Bratislava-Lamač (BA) 8.9.2018
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 11.9.2018
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 14.9.2018
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 9.12.2018
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 21.9.2018
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 7.9.2018
ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1, Modra Modra (BA) 10.9.2018
ZŠ s MŠ, Budmerice 430 Budmerice (BA) 9.12.2018
ZŠ s MŠ Vištuk 44, Vištuk Vištuk (BA) 11.9.2018
ZŠ s MŠ Vývojová 228, BA 5 Bratislava-Rusovce (BA) 11.9.2018
ZŠ s VJM A. M.Szencziho Nám. A. Molnára 2, Senec Senec (BA) 24.9.2018
CVČ Kollárova 9, Revúca Revúca (BB) 19.9.2018
Gym. A.H.Škultétyho Školská 21, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 6.9.2018
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 28.9.2018
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10