Gymnastický štvorboj žiakov ZŠ kat. C

Gymnastika
Gymnastika
 

Disciplína:
akrobacia, člnkový beh, hrazda, preskok, šplh na tyči, štvorboj - družstvá, štvorboj-jednotlivci

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2003 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
124

Zúčastnených žiakov:
327

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 30.8.2018
ZŠ Ivana Bukovčana 3, BA 4 Bratislava-Devínska Nová Ves (BA) 5.9.2018
ZŠ Nevädzová 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 3.9.2018
ZŠ Pri kríži 11, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 31.8.2018
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 15.9.2018
ZŠ s MŠ Vývojová 228, BA 5 Bratislava-Rusovce (BA) 12.9.2018
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 20.2.2019
SZŠ-Magán Alapiskola Rimavská Sobota Rimavská Sobota (BB) 21.9.2018
ZŠ Angyalova ulica 401/26, Kremnica Kremnica (BB) 12.11.2018
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 28.9.2018
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 19.9.2018
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 4.9.2018
ZŠ J.A.Komenského J.A.Komenského 7, Revúca Revúca (BB) 12.9.2018
ZŠ Jilemnického 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 2.10.2018
ZŠ Spojová 14, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 16.3.2019
ZŠ Školská 1, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 27.9.2018
ZŠ M. R. Štefánika 17, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 28.9.2018
ZŠ Obrancov mieru 884, Detva Detva (BB) 9.1.2019
ZŠ Dr.V.Clementisa Francisciho 803, Tisovec Tisovec (BB) 20.9.2018
ZŠ J.J.Thurzu A. Bernoláka 20, Detva Detva (BB) 24.9.2018
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7