Malý futbal mladších žiakov ZŠ - Školský pohár Slovenskej sporiteľne

Futbal
Futbal
 

Disciplína:
Malý futbal

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2006 - 31.12.2009
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
1014

Zúčastnených žiakov:
1971

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ A.Ipolyiho s VJM Hlavná 294, Balog nad Ipľom Balog nad Ipľom (BB) 27.9.2018
ZŠ B.Balassiho s VJM Školská 10, Vinica Vinica (BB) 18.9.2018
ZŠ Dr.V.Clementisa Francisciho 803, Tisovec Tisovec (BB) 20.9.2018
ZŠ E.M.Šoltésovej M. R. Štefánika 3, Krupina Krupina (BB) 28.9.2018
ZŠ F.Kazinczyho Mierová 45, Tornaľa Tornaľa (BB) 28.9.2018
ZŠI Veľká Čalomija 65, Veľ. Čalomija Veľká Čalomija (BB) 20.9.2018
ZŠ I.B.Zocha Petra Jilemnického 94/3, Revúca Revúca (BB) 3.9.2018
ZŠ J.D. Vígľaš Vígľaš (BB) 17.9.2018
ZŠ J.Zemana Školská 44/6, Nová Baňa Nová Baňa (BB) 4.9.2018
ZŠ Jaroslava Simana, Valaská Valaská (BB) 6.9.2018
ZŠ J.C.Hronského Školská 10, Krupina Krupina (BB) 27.9.2018
ZŠ J.J.Thurzu A. Bernoláka 20, Detva Detva (BB) 24.9.2018
ZŠ L.Novomeského Rúbanisko I 3079, Lučenec Lučenec (BB) 26.9.2018
ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec Lučenec (BB) 31.8.2018
ZŠ M.Tompu s VJM Šrobárova 12, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 26.9.2018
ZŠ Narnia, B.Bystrica Banská Bystrica (BB) 30.9.2018
ZŠ P. K.Hostinského Družstevná 835, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 6.9.2018
ZŠ P.Dobšinského 1744, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 17.9.2018
ZŠ s MŠ s vyuč.jaz.slov. a maď. Školská 50, Neninc Nenince (BB) 4.9.2018
ZŠ s MŠ Banská Belá 315, Banská Belá Banská Belá (BB) 17.9.2018
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13