Atletika žiačok SŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
beh na 100 metrov, beh na 100m cez prekážky, beh na 200 metrov, beh na 400 metrov, beh na 800 metrov, beh na 1500 metrov, hod diskom, hod oštepom, skok do diaľky, skok do výšky, štafeta 4x100m, švédska štafeta (400-300-200-100), vrh guľou

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
382

Zúčastnených žiakov:
1267

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 19.9.2018
Gym. M. R. Štefánika 16, Nové Zámky Nové Zámky (NR) 16.9.2018
Gym. Párovská 1, Nitra Nitra (NR) 11.9.2018
Gym. Školská 26, Vráble Vráble (NR) 28.9.2018
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 20.9.2018
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 21.9.2018
Gym. J.A. Komenského Želiezovce Želiezovce - Zselíz (NR) 27.3.2019
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 10.9.2018
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 20.9.2018
Gym. Juraja Szondyho s VJM Mládežnícka 22, Šahy Šahy - Ipolyság (NR) 10.9.2018
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 17.9.2018
Gym. P. Pázmáňa s VJM Letomostie 3, Nové Zámky Nové Zámky - Érsekújvár (NR) 26.9.2018
Gym.Šahy Šahy (NR) 18.9.2018
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 27.9.2018
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 6.9.2018
KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM s o.z. Cirk. gym. s VJM Šahy - Ipolyság (NR) 27.9.2018
OA Bernolákova 26, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 14.9.2018
OA Inoveck 2041, Topoľčany Topoľčany (NR) 25.9.2018
OA Kálmána Kittenbergera 2, Levice Levice (NR) 21.9.2018
OA Nám. hrdinov 7, Šurany Šurany (NR) 21.9.2018
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12