Atletika žiačok SŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
beh na 100 metrov, beh na 100m cez prekážky, beh na 200 metrov, beh na 400 metrov, beh na 800 metrov, beh na 1500 metrov, hod diskom, hod oštepom, skok do diaľky, skok do výšky, štafeta 4x100m, švédska štafeta (400-300-200-100), vrh guľou

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
382

Zúčastnených žiakov:
1267

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Štúrova 849, Detva Detva (BB) 25.9.2018
Gym. A.Kmeťa A.Gwerk.-Göllnerovej 6, B. Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 6.9.2018
GAS-BB Banská Bystrica (BB) 5.9.2018
Gym. B.S.Timravy Haličská cesta 9, Lučenec Lučenec (BB) 25.4.2019
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 28.9.2018
Gym. J. G Tajovského J.G.Tajovského 25, B. Bystric Banská Bystrica (BB) 18.9.2018
Gym. Ľ.Štúra Hronská 1467/3, Zvolen Zvolen (BB) 31.8.2018
Gym. M.Kukučína Vl. Clementisa 1166/21, Revúca Revúca (BB) 21.9.2018
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 15.9.2018
Gym. M.Rúfusa J. Kollára 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 21.9.2018
Hotel.akad. Malinovského 1, Brezno Brezno (BB) 13.9.2018
Kat.gym. Š.Moysesa Hurbanova 9, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.9.2018
Konz. J. Levoslava Bellu Skuteckého 27, B. Bystric Banská Bystrica (BB) 3.9.2018
OA Lúčna 4, Lučenec Lučenec (BB) 25.4.2019
Spoj. škola Školská 7, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 24.9.2018
Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 4.10.2018
Spojená škola, Štúrova 848, Detva Detva (BB) 25.9.2018
SOŠ HSD Zvolenská cesta 83, Lučenec Lučenec (BB) 9.10.2018
SOŠ hotel. služ. a obch. Jabloňov 1351, Zvolen Zvolen (BB) 20.9.2018
SOŠ HSO, Školská 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.9.2018
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10