Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
256

Zúčastnených žiakov:
1995

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 19.9.2018
Gym. Párovská 1, Nitra Nitra (NR) 11.9.2018
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 20.9.2018
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 21.9.2018
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 10.9.2018
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 20.9.2018
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 17.9.2018
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 15.9.2018
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 6.9.2018
OA Bernolákova 26, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 14.9.2018
OA Inoveck 2041, Topoľčany Topoľčany (NR) 11.9.2018
OA Kálmána Kittenbergera 2, Levice Levice (NR) 21.9.2018
OA Nám. hrdinov 7, Šurany Šurany (NR) 21.9.2018
Spoj.škola s o.z. OA Nivy 2, Šaľa Šaľa (NR) 7.9.2018
Spojená škola s o.z. SPŠE S. A. Jedlika Nové Zámky (NR) 26.9.2018
SOŠDaS Jesenského 1, Nové Zámky Nové Zámky (NR) 27.9.2018
SOŠ drev. Pílska 7, Topoľčany Topoľčany (NR) 17.9.2018
SOŠ gastronómie s služieb Šurany Šurany (NR) 10.9.2018
SOŠ hotel. služ. a obch., Zdravotnícka 3, NZ Nové Zámky (NR) 24.9.2018
SOŠChKaS Štúrova 74, Šaľa Šaľa (NR) 11.9.2018
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10