Veľký futbal žiakov SŠ

Futbal
Futbal
 

Disciplína:
Futbal

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
407

Zúčastnených žiakov:
4778

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
OA K. Mikszátha 1, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 14.9.2018
OA Lúčna 4, Lučenec Lučenec (BB) 22.3.2019
Spoj. škola Školská 7, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 24.9.2018
Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 4.10.2018
Spojená škola, Štúrova 848, Detva Detva (BB) 25.9.2018
SOŠ Gen.Viesta 6, Revúca Revúca (BB) 27.9.2018
SOŠ Jesenského 903, Tisovec Tisovec (BB) 25.9.2018
SOŠ J.Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 12.10.2018
SOŠ Šafárikova 56, Tornaľa Tornaľa (BB) 27.3.2019
SOŠ drev. Lučenecká 2193/17, Zvolen Zvolen (BB) 28.9.2018
SOŠ HSD Zvolenská cesta 83, Lučenec Lučenec (BB) 9.10.2018
SOŠ hotel. služ. a obch. Jabloňov 1351, Zvolen Zvolen (BB) 20.9.2018
SOŠ HSO, Školská 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.9.2018
SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 4.10.2018
SOŠ les. Akademická 16, B. Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 11.9.2018
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 1282, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 23.10.2018
SOŠOS, Športová 1, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 26.9.2018
SOŠ sl. a les.,Kolpašská 9, B.Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 18.9.2018
SOŠ tech. Dukelských hrdinov 2, Lučenec Lučenec (BB) 28.1.2019
SOŠT, J. Švermu 1, Zvolen Zvolen (BB) 11.9.2018
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10