Školský pohár v snowbordingu - juniorky

Zimné športy
Zimné športy
 

Disciplína:
Snowboardcross, Snowboard-slalom

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2002
 
Typ účastníka:
Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Súťaž prebieha na celoštátnej úrovni v 4 kolách. ŠKOLY POTVRDZUJÚ SVOJU ÚČASŤ v jednotlivých kolách ZASLANÍM SÚPISKY pre dané kolo. SÚPISKU je možné vyplniť NAJNESKÔR 2 DNI pred každým kolom.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
15

Zúčastnených žiakov:
15

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. F.G.Lorcu Hronská 3, BA 2 Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 4.1.2018
Gym. J. G Tajovského J.G.Tajovského 25, B. Bystric Banská Bystrica (BB) 12.12.2017
Súkr.gym. Gemerská cesta 1, Lučenec Lučenec (BB) 8.1.2018
Katolícka stred. ped. škola sv. Cyrila a Metoda Košice (KE) 8.12.2017
OA Watsonova 61, KE 1 Košice-Sever (KE) 5.12.2017
Súkr.gym. Katkin park 2, KE 2 Košice-Západ (KE) 4.12.2017
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 8.12.2017
Gym. sv. F. Assiského Kláštorská 24, Levoča Levoča (PO) 5.12.2017
SŠ, Rastislavova 332, Nováky Nováky (TN) 21.12.2017
Ev.sp.škola,Komenského 10,Lipt.Mikuláš Liptovský Mikuláš (ZA) 12.2.2018
Gym. M.M.Hodžu, M.M.Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš Liptovský Mikuláš (ZA) 16.1.2018
Gym.P.O.Hviezdoslava,Hviezdoslavovo nám.18,DK Dolný Kubín (ZA) 18.12.2017
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Martin (ZA) 5.1.2018
OA Bernolákova 2, Martin Martin (ZA) 10.1.2018
OA Nábrežie K.Petroviča 1571, Lipt.Mikuláš Liptovský Mikuláš (ZA) 12.2.2018