Šach žiakov SŠ

default icon
Šach
 

Disciplína:
šach

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2003
 
Typ účastníka:
Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
60

Zúčastnených žiakov:
77

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Pankúchova 6, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 14.9.2017
Gym. J.Papánka Vazovova 6, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 30.9.2017
Sp. škola sv. F. Assiského Malacky Malacky (BA) 18.9.2017
SOŠ obch. a služ. S. Jurkoviča Sklenárova 1, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 9.10.2017
Súkr.ZŠ, Česká 10, Bratislava Bratislava (BA) 13.9.2017
ŠpMND a G, Teplická 7 BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 12.9.2017
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 12.9.2017
Gym. Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 16.10.2017
Gym. B.S.Timravy Haličská cesta 9, Lučenec Lučenec (BB) 24.10.2017
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 29.9.2017
SPŠ staveb. O.Winklera B. Němcovej 1, Lučenec Lučenec (BB) 16.10.2017
Súkr.gym. Gemerská cesta 1, Lučenec Lučenec (BB) 25.10.2017
ZŠ A.Kmeťa A. Sládkoviča 823/24, Žarnovica Žarnovica (BB) 25.9.2017
ZŠ s MŠ Š.Moysesa A. Kmeťa 1, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 21.9.2017
Gym. Šrobárova 1, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 4.10.2017
Gym. P.J.Šafárika Akademika Hronca 1, Rožňava Rožňava (KE) 27.9.2017
Okresný úrad Košice, odbor školstva Košice (KE) 19.9.2017
ZŠ Užhorodská 39, KE 4 Košice-Juh (KE) 30.9.2017
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 24.10.2017
Piar.gym..sv.J.Kalazanského,Piaristická 6,Nitra Nitra (NR) 20.9.2017
1  |  2  |  3  |  4