Súpiska kola - Okresné kolo Revúca, Banskobystrický kraj

Súťaž:
 
Kolo :
 
Škola:
 
Asistent:
 
Dátum:
 
Poznámka:
 
 
 
Názov tímu: ZŠ J.A.Komenského J.A.Komenského 7, Revúca
Meno Dátum nar. Pohlavie Poznámka
Čipková Bianka Ž
Ďurišková Daniela Ž
Ďurišková Lucia Ž
Kiselová Zuzana Ž
Vavreková Natália Nina Ž
Velková Timea Ž