Súpiska kola - Okresné kolo Malacky, Bratislavský kraj

Súťaž:
 
Kolo :
 
Škola:
 
Asistent:
 
Dátum:
 
Poznámka:
 
 
 
Názov tímu: ZŠ Láb
Meno Dátum nar. Pohlavie Poznámka
Bartalský David M
Ďurica Patrik M
Fumač Peter M
Habuda Matúš M
Karman Patrik M
Kubišta Adam M
Macík Dávid M
Pancurák Kristián M