Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Dovoľujeme si Vás informovať, že v Informačnom systéme testovania žiakov (ISTŽ) sa už nachádzajú aktuálne zoznamy žiakov prvých ročníkov ZŠ v školskom roku 2019-2020 a do systému je možné vkladať reálne výsledky z testovaní. Nové testovania je potrebné vytvoriť v Správe testov pre aktuálny ročník (2019) a ďalej postupovať podľa návodu.

Výsledky z tohtoročných testovaní je potrebné zapísať do ISTŽ najneskôr do 30.11.2019.

Informácie ako postupovať sú dostupné na stránke Národného športového centra: http://www.sportcenter.sk/stranka/testovanie-deti-instruktazne-videa.