Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Na jeseň 2019 sa v zmysle Zákona o športe uskutočnilo v poradí už druhé testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov.

Aktuálne informácie sa nachádzajú na stránke www.testovanieziakov.sk.