Súťaže - kolá - automatické upozornenie

INFORMÁCIA

Od októbra sú školám preposielané (automaticky generované) notifikácie o otvorených kolách, pre ktoré je možné upraviť súpisku školy.

Notifikácie sú preposielané na e-mail, ktorého nastavenie prosíme skontrolovať na Ovládacom paneli v časti Nastavenia v sekcii Zmena údajov osoby.

To znamená, že v momente, keď je aktivované ktorékoľvek kolo (zadaním dátumu konania), ktorého je škola účastníkom, príde na určený e-mail školy notifikácia, že si škola môže na dané kolo Upraviť súpisku. Zodpovedný učiteľ tak nemusí na Portáli hľadať aktuálne informácie o nových kolách.

Pre potreby športových súťaží je možné nastaviť si kontaktnú e-mailovú adresu a túto informáciu vidí po prihlásení na portál každá škola a môže si kontaktnú e-mailovú adresu zmeniť.