POZASTAVENÉ SÚŤAŽE

Od štvrtka 12. marca 2020 je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia.

Organizácia jednotlivých kôl školských športových súťaží na všetkých úrovniach je až do odvolania pozastavená.

Plánované školské majstrovstvá Slovenska a ďalšie podujatia budú posunuté alebo celkom zrušené v závislosti od vývoja situácie.

Slovenská asociácia športu na školách

 

Futbalový turnaj ZŠ o Školský pohár Slovenskej sporiteľne je pozastavený.

Slovenský futbalový zväz ako hlavný organizátor školskej futbalovej súťaže Školský pohár Slovenskej sporiteľne 2019/2020 na základe tohto vyhlásenia a usmernenia MŠVVaŠ SR, pozastavuje priebeh 9. ročníka tejto školskej futbalovej súťaže.

O ďalšom priebehu súťaže vás budeme informovať na stránke www.skolskysport.sk, v sekcii aktuality.