PRÁCA S PORTÁLOM

Upozornenie: Žiadame všetky školy, aby si aktualizovali svoje údaje - po prihlásení na Ovládacom paneli v menu vľavo Nastavenia/Zmena údajov školy.

I. PRIHLASOVANIE ŠKôL DO SÚŤAŽÍ 

 1. každá škola má svoje jedinenčné prihlasovacie meno a heslo (pokiaľ ho nemá, zistí ho u krajského administrátora - OÚ)
 2. školy sa prostredníctvom Portálu prihlásia v stanovenom termíne do súťaží zverejnených na Portáli
 3. prihlásené školy nie je potrebné schvaľovať, škola sa automaticky objaví medzi prihlásenými účastníkmi
 4. ak sa chce škola zo súťaže odhlásiť, musí o to požiadať krajského administrátora (OÚ)
 5. krajský administrátor môže pridať školu do súťaže aj po stanovenom termíne
 6. krajský administrátor vylúči zo súťaží tie subjekty, ktoré tam nepatria (Schválení účastníci súťaže a Účastníci kola)
 7. Portál je administrovaný cez program Activeweb
 8. administrátor alebo organizátor kola sa prihlási pod svojím menom a heslom na adrese www.skolskysport.sk/activeweb

II. ZOZNAM ŽIAKOV

 1. každá škola si vytvára vlastný zoznam žiakov (Ovládací panel - Zoznam študerntov)
 2. žiakov treba pridávať do zoznamu po jednom (Pridať osobu), nie je možné (zatiaľ) exportovať celé zoznamy (v budúcnosti by táto možnosť mala pribudnúť)
 3. v systéme nie je možné vytvárať duplicitné mená (priezvisko, meno, dát. nar., príslušnosť ku škole)
 4. ak je žiak v evidencii niektorej školy, nemôže si ho iná škola pridať do zoznamu
 5. v takomto prípade sa objaví možnosť odoslať e-mail, v ktorom je iná škola požiadaná, aby si vyradila žiaka z evidencie
 6. každá škola je povinná vyradiť z evidencie všetkých žiakov, ktorí ju už nenavštevujú - v Zozname študentov na pravej strane od mena žiaka treba kliknúť na Vyradiť a potom potvrdiť (ok)
 7. UPOZORNENIE!  Meno vyradené žiaka sa ešte nejaký čas v zozname zobrazuje. Nedajte sa pomýliť. Ak by ste zadali meno do vyhľadávania, už ho nenájdete v zozname školy

III. SÚPISKY 

 1. krajský administrátor (OÚ alebo subjekt zodpovedný za súťaž) je zodpovedný za nastavenie organizátora kola
 2. organizátor kola je zodpovedný za nastavenie dátumu konania kola a vloženie propozícií pre dané kolo
 3. školy môžu pridať súpisky na jednotlivé kolá (len v súťažiach, do ktorých je škola prihlásená) až keď organizátor určí dátum konania kola (v deň konania už škola nemôže súpisku upraviť)
 4. Ovládací panel - Prebiehajúce kolá - pri každom kole, ktoré má stanovený dátum konania, sa zobrazuje možnosť pridať alebo upraviť súpisku (po uplynutí termínu možno súpisku len zobraziť)
 5. súpisku možno upravovať a meniť až do termínu uzávierky (dátum konania kola)
 6. súpisky je možné kedykoľvek zobraziť a vytlačiť (pdf)
 7. pdf formát súpisky spĺňa všetky potrebné náležitosti (stačí vytlačiť a podpísať)
 8. okrem základného pdf formátu je možné exportovať súpisky do súboru xls (excel)
 9. portál zobrazí plný dátum narodenia športovcov len keď je škola prihlásená pod svojím menom a heslom, inak ponúkne systém iba rok narodenia
 10. Upraviť nastavenia - treba vyplniť meno trénera (musí byť pred tým vložené do zoznamu učiteľov) a je možné vyplniť aj meno štatutára (v prípade, že sa meno štatutára nevyplní, ostane na súpiske text „podpis a pečiatka školy“)
 11. organizátor/administrátor okresného kola označí postupujúcu školu a systém ju automaticky presunie do vyššieho/krajského kola
 12. keď organizátor krajského kola stanoví dátum konania, objaví sa škole možnosť upraviť súpisku do krajského kola
 13. do okresného kola je možné prihlásiť aj viac družstiev z jednej školy (pokiaľ to organizačné podmienky dovoľujú a organizátor súhlasí - napr. v cezpoľnom behu)
 14. vytvorením viacerých súpisiek sa podporuje filozofia zapojenia čo najväčšieho počtu žiakov do školských športových súťaží
 15. ďalšie družstvo možno vytvoriť v prípade, ak už je vytvorené prvé družstvo
 16. ďalšie družstvo má už prívlastok „B“ ,resp. „C“ a toto označenie sa pri názve družstva zobrazuje (do vyššieho kola už postupuje len jedno družstvo - pravidlo postupových súťaží) 

 IV. PRIHLÁSENIE SA ZA ORGANIZÁTORA KOLA 

 1. organizátorom kola môže byť účastník (škola) alebo iný subjekt (napr. Cvč)
 2. krajský administrátor označí organizátora spomedzi účastníkov alebo môže pridať iného organizátora, ktorý nefiguruje medzi priamymi účastníkmi
 3. ak sa chce za organizátora prihlásiť iný subjekt, ktorý nie je priamym účastníkom kola, musí o to požiadať krajského administrátora

 V. STROM SÚŤAŽÍ (kolá) 

 1. systém automaticky generuje strom súťaží (celoslovenskú štruktúru kôl) pri vyhlásení novej súťaže
 2. krajský administrátor, nemusí vytvárať jednotlivé kolá, resp. môže vytvárať predkolá alebo medzikolá (napr. regionálne); dôležité je v každom kole nastaviť jeho nadradené kolo
 3. systém automaticky zaradí prihlásenú školu do príslušného kola podľa sídla (okresu)
 4. možnosť vytvoriť nové kolo ostáva pre prípady, keď je potrebné vytvoriť predkolá (rozšírenie stromu v rámci obvodu alebo v rámci kraja)
 5. kolo sa aktivuje tým, keď sa do súťaže prihlási škola z príslušného obvodu (inak sa nezobrazuje)
 6. školy môžu pridávať alebo upravovať súpisky na jednotlivé kolá od momentu, keď krajský administrátor alebo organizátor stanoví termín konania kola
 7. súpisky možno upravovať len do uvedeného dátumu