Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov TŠV

Netradičné športové hry - Trnava, 17.-19. marec 2017, POZVÁNKA

Netradičné športové hry - Trnava, 17.-19. marec 2017, PRIHLÁŠKA

Netradičné športové hry - SNV, 21.-23. apríl 2017, POZVÁNKA

Netradičné športové hry - SNV, 21.-23. apríl 2017, PRIHLÁŠKA