Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov TŠV

Vzdelávací program „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy

1.       Termín: Bratislava: 29. - 30. 5. 2018

POZVÁNKA

2.       Termín: Košice:  1. - 2.  6. 2018

POZVÁNKA

 

Vzdelávací program „Športová hra florbal v predmete telesná a športová výchova“

1.       Termín: 06.-08.október 2017 - Martin

POZVÁNKAPRIHLÁŠKA

2.       Termín: 20.-22.október 2017 – Spišská Nová Ves

POZVÁNKA, PRIHLÁŠKA