Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov TŠV

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné

„Snowboardový výcvik v školskej telesnej a športovej výchove“

Termín:  05.12.2019 (štvrtok)

                06.12.2019 (piatok)

                07.12.2019 (sobota)

                08.12.2019 (nedeľa)

Miesto:  Apartmány Pacific, Demänovská Dolina 9

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné

„Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno – vzdelávacom procese na základnej škole a v mimoškolských  aktivitách.“

Termín:  26.08.2019 (pondelok)

               27.08.2019 (utorok)

               28.08.2019 (streda)

Miesto:  SŠŠ, Trieda SNP č. 54, Banská Bystrica  

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné

Základy netradičných športových hier, korfbal, interkros, branbäll v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách.

Termín: 7.-9- jún 2019

Miesto: Prešov, ZŠ Šrobárova 20

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

„Netradičné outdoorové aktivity v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách“

DUBOVÁ, 05. - 07. apríl 2019

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

"Kinball na hodinách telesnej a športovej výchovy"

Bratislava, 26. - 27. marec 2019

POZVÁNKA

 

"Rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základov XCX - cross country cross v školskej telesnej a športovej výchove"

Kremnica (Skalka) 01. - 03. február 2019

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

Vzdelávací program „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy

1.       Termín: Bratislava: 27. - 28. 11. 2018

POZVÁNKA

 

Vzdelávací program „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy

1.       Termín: Bratislava: 29. - 30. 5. 2018

POZVÁNKA

2.       Termín: Košice:  1. - 2.  6. 2018

POZVÁNKA

 

Vzdelávací program „Športová hra florbal v predmete telesná a športová výchova“

1.       Termín: 06.-08.október 2017 - Martin

POZVÁNKAPRIHLÁŠKA

2.       Termín: 20.-22.október 2017 – Spišská Nová Ves

POZVÁNKA, PRIHLÁŠKA