ALL STAR SCHOOL

Vyše 24 tisíc žiakov sa v súťaži ALL STAR SCHOOL uchádza o titul školy, ktorá najviac žije pohybom a športom.

Tlačová správa 2

(V Bratislave, dňa 3. 12. 2019)Populárna celoslovenská súťaž pre základné a stredné školy s názvom        ALL STAR SCHOOL – školy, ktoré najviac žijú pohybom a športomúspešne odštartovala svoju druhú fázu, v ktorej si každý môže nájsť svojich favoritov a podporiť ich prostredníctvom online hlasovania.

Súťaž je realizovaná ako súčasť komplexného multimediálneho projektu popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež s názvom MÔŽEBYŤ.SK. Odborným partnerom projektu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národné športové centrum a Slovenská asociácia športu na školách.    

Do druhého ročníka súťaže sa z celkového počtu prihlásených škôl podarilo splniť súťažné podmienky 68 školám, ktoré sa uchádzajú o priazeň a sympatie hlasujúcich z celého Slovenska.

Všetky zapojené školy môžete spoznať na adrese www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-2019/ , kde od 2. 12. 2019 do 28. 2. 2020 prebieha bezplatné online hlasovanie.

Vyše 24 tisíc žiakov a študentov navštevujúcich zapojené školy a desiatky skvelých učiteľov a pracovníkov s mládežousú čísla, z ktorých máme obrovskú radosť. Verím, že aj v tomto ročníku súťaže bude veľký záujem ľudí o možnosť podporiť svojich favoritov prostredníctvom online hlasovania. Registrujeme zapojených súťažiacich z miest, ale aj menších, či väčších obcí z rôznych kútov Slovenska, ako napríklad – Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Poprad, Martin, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Levice, Pezinok, Sereď, Rožňava, Rimavská Sobota, Kysucké Nové Mesto, Šaľa, Štúrovo, Hurbanovo, Žiar nad Hronom, Púchov, Podbrezová, Partizánske, Kežmarok, Žarnovica, Tvrdošín, Trstená, Nová Baňa, Modra, Dunajská Lužná, Krásno nad Kysucou, Dvorníky, Belá nad Cirochou, Nedožery-Brezany, Kuchyňa, Poniky, Pečovská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Spišská Teplica, Veľké Rovné, Veľké Leváre, Lendak, Široké, Liptovský Hrádok, Dlhá nad Oravou, Turčianske Kľačany, Tvrdošovce, Šurany, Banka, Ľubotice, Dolná Súča, Alekšince, Ludanice, Rosina,“prezrádza koordinátor projektu,“ Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď.

V súťaži ALL STAR SCHOOL nie je rozhodujúce – koľko rekordérov a šampiónov školu navštevuje, ale koľko žiakov sa pravidelne hýbe a len tak pre radosť si aj zašportuje. A práve školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom, si zaslúžia našu pozornosť a mali by ísť pozitívnym príkladom ostatným.

Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom získajú od generálneho partnera súťaže, spoločnosti Veríme v Zábavu, s.r.o., street workoutové ihriská v celkovej hodnote 17 500 eur. Viac informácií o súťaži nájdete na www.mozebyt.sk/all-star-school/  .

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Projekt podporila ČSOB nadácia.

 

Štartuje druhý ročník súťaže „ALL STAR SCHOOL - školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom.“

Tlačová správa 1

(V Bratislave, dňa 23. 10. 2019)Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež MÔŽEBYŤ.SK spúšťa druhý ročník populárnej celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy. Po druhýkrát sa tak hľadajú v rámci súťaže ALL STAR SCHOOL – školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom“. Odbornými partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národné športové centrum a Slovenská asociácia športu na školách. 

Súťaž prioritne nevyzdvihuje len nadpriemerne talentovaných športovcov, ale sleduje oveľa dôležitejšie poslanie – aby sa pravidelný pohyb stal prirodzenou súčasťou životného štýlu čo najväčšej skupiny detí a mládeže na Slovensku a to bez ohľadu na ich športovú a pohybovú zdatnosť. Okrem rodičov sú to práve „neviditeľní hrdinovia“ - teda učitelia, tréneri a pracovníci s mládežou, na ktorých pleciach stojí táto veľká výzva a ktorí nad rámec svojich povinností a často aj bez potrebného športového zázemia a vybavenia investujú množstvo svojho času, energie a nadšenia s cieľom motivovať a vybudovať u detí a mládeže prirodzený vzťah a lásku k športu a pohybovým aktivitám. Veľmi si ich prácu vážime a chceme im touto formou aspoň symbolicky za všetko poďakovať, ich prácu spropagovať a tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom odmeniť hodnotnými street workoutovými ihriskami,“ hovorí koordinátor projektu, Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď.

V súťaži „ALL STAR SCHOOL – školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom“ nie je rozhodujúce – koľko rekordérov a šampiónov školu navštevuje, ale koľko žiakov sa pravidelne hýbe a len tak pre radosť si aj zašportuje. A práve tieto typy škôl si zaslúžia našu pozornosť a mali by ísť pozitívnym príkladom ostatným

Do súťaže sa môžu školy prihlásiť do termínu 15. 11. 2019 na stránke www.mozebyt.sk/all-star-school/. Každá základná či stredná škola v súťaži vystupuje ako jeden súťažný tím a uchádza sa o hlasy verejnosti. Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom, získajú od generálneho partnera súťaže, spoločnosti Veríme v Zábavu, s.r.o., street workoutové ihriská v celkovej hodnote 17 500 eur. Viac informácií o súťaži nájdete na www.mozebyt.sk/all-star-school/.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Kontakt:

Ing. Martin Michalica

e-mail: michalica@c-m.sk

mobil: 0915 795 240

 

plagát