ALL STAR SCHOOL

Štartuje druhý ročník súťaže „ALL STAR SCHOOL - školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom.“

 

Tlačová správa

 

(V Bratislave, dňa 23. 10. 2019)Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež MÔŽEBYŤ.SK spúšťa druhý ročník populárnej celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy. Po druhýkrát sa tak hľadajú v rámci súťaže ALL STAR SCHOOL – školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom“. Odbornými partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národné športové centrum a Slovenská asociácia športu na školách. 

Súťaž prioritne nevyzdvihuje len nadpriemerne talentovaných športovcov, ale sleduje oveľa dôležitejšie poslanie – aby sa pravidelný pohyb stal prirodzenou súčasťou životného štýlu čo najväčšej skupiny detí a mládeže na Slovensku a to bez ohľadu na ich športovú a pohybovú zdatnosť. Okrem rodičov sú to práve „neviditeľní hrdinovia“ - teda učitelia, tréneri a pracovníci s mládežou, na ktorých pleciach stojí táto veľká výzva a ktorí nad rámec svojich povinností a často aj bez potrebného športového zázemia a vybavenia investujú množstvo svojho času, energie a nadšenia s cieľom motivovať a vybudovať u detí a mládeže prirodzený vzťah a lásku k športu a pohybovým aktivitám. Veľmi si ich prácu vážime a chceme im touto formou aspoň symbolicky za všetko poďakovať, ich prácu spropagovať a tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom odmeniť hodnotnými street workoutovými ihriskami,“ hovorí koordinátor projektu, Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď.

V súťaži „ALL STAR SCHOOL – školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom“ nie je rozhodujúce – koľko rekordérov a šampiónov školu navštevuje, ale koľko žiakov sa pravidelne hýbe a len tak pre radosť si aj zašportuje. A práve tieto typy škôl si zaslúžia našu pozornosť a mali by ísť pozitívnym príkladom ostatným

Do súťaže sa môžu školy prihlásiť do termínu 15. 11. 2019 na stránke www.mozebyt.sk/all-star-school/. Každá základná či stredná škola v súťaži vystupuje ako jeden súťažný tím a uchádza sa o hlasy verejnosti. Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom, získajú od generálneho partnera súťaže, spoločnosti Veríme v Zábavu, s.r.o., street workoutové ihriská v celkovej hodnote 17 500 eur. Viac informácií o súťaži nájdete na www.mozebyt.sk/all-star-school/.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Kontakt:

Ing. Martin Michalica

e-mail: michalica@c-m.sk

mobil: 0915 795 240

 

plagát