Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským s org. zlož.: Gymnázium A.M. Szencziho a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA - Lichnerova 71

Lichnerova
90301 Senec
Tel.: 02 / 45923424
Fax: -
Web: -
Email: szenczivg@gmail.com
 
Šport
Disciplína
Názov kola
Dátum konania
Konečné poradie
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
17.10.2019 - 17.10.2019
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Krajské kolo Bratislavský kraj
3.12.2019 - 3.12.2019
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
17.10.2019 - 17.10.2019
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
5.11.2019 - 5.11.2019
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Krajské kolo Bratislavský kraj
26.2.2020 - 26.2.2020
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
7.11.2019 - 7.11.2019
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
26.9.2019 - 26.9.2019
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
26.9.2019 - 26.9.2019
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
30.11.2017
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
12.12.2018
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
13.12.2018
Súpiska
Atletika Atletika
Krajské kolo Bratislavský kraj
31.5.2018
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Krajské kolo Bratislavský kraj
31.5.2018
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
3.10.2018 - 3.10.2018
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
3.10.2018 - 3.10.2018
Súpiska
Atletika Atletika
Krajské kolo Bratislavský kraj
25.4.2019 - 25.4.2019
Súpiska
1  |  2