Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety - Mäsiarska 25

Mäsiarska
04001 Košice-Staré Mesto
Tel.: 055 / 7298668
Fax: -
Web: -
Email: szssvalzbety@gmail.com
 
Šport
Disciplína
Názov kola
Dátum konania
Konečné poradie
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Regionálne kolo KE I-IV
5.3.2019 - 7.3.2019
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Regionálne kolo KE I-IV
16.10.2018 - 16.10.2018
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Regionálne kolo KE I-IV
13.11.2018 - 15.11.2018
Súpiska
Bedminton Bedminton
Bedminton
Regionálne kolo KE I-IV
22.10.2018 - 22.10.2018
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Regionálne kolo KE I-IV
28.1.2019 - 30.1.2019
Súpiska
Atletika Atletika
Cezpoľný beh - družstvá
Regionálne kolo KE I-IV
26.9.2018 - 26.9.2018
Súpiska
Atletika Atletika
Regionálne kolo KE I-IV
26.9.2018 - 26.9.2018
Súpiska
Atletika Atletika
Regionálne kolo KE I-IV
25.4.2019 - 25.4.2019
Súpiska
Atletika Atletika
Regionálne kolo KE I-IV
25.4.2019 - 25.4.2019
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Regionálne kolo KE I-IV
21.3.2018 - 23.3.2018
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Košice I, Košický kraj
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Košice I, Košický kraj
Súpiska
Bedminton Bedminton
Bedminton
Krajské kolo Košický kraj
28.11.2018 - 28.11.2018
Súpiska
Bedminton Bedminton
Bedminton
Okresné kolo Košice I, Košický kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Košice I, Košický kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Košice I, Košický kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Regionálne kolo KE I-IV
26.4.2018 - 26.4.2018
Súpiska
Atletika Atletika
Regionálne kolo KE I-IV
26.4.2018 - 26.4.2018
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Košice I, Košický kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Krajské kolo Košický kraj
3.5.2019 - 3.5.2019
Súpiska
1  |  2