Základná škola J. G. Tajovského - Tajovského 1

Tajovského
90301 Senec
Tel.: 02 / 45923281
Fax: -
Web: -
Email: riaditel@zstajovskeho.sk
 
Šport
Disciplína
Názov kola
Dátum konania
Konečné poradie
Súpiska
default icon Vybíjaná
Vybíjaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
9.11.2017
Súpiska
default icon Vybíjaná
Vybíjaná
Krajské kolo Bratislavský kraj
15.5.2019 - 15.5.2019
Súpiska
default icon Vybíjaná
Vybíjaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
26.3.2019
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
8.11.2017
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
8.11.2017
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
8.11.2018
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
8.11.2018
Súpiska
Streľba Streľba
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
30.11.2017
Súpiska
Streľba Streľba
Celoštátne kolo
13.4.2018 - 13.4.2018
Súpiska
Streľba Streľba
Streľba zo vzduchovej pušky-družstvá
Krajské kolo Bratislavský kraj
28.2.2018
Súpiska
Streľba Streľba
Streľba zo vzduchovej pušky-jednotlivci dievčatá
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
30.11.2017
Súpiska
Hádzaná Hádzaná
hádzaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
5.4.2018
Súpiska
Hádzaná Hádzaná
hádzaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
6.4.2018
Súpiska
Hádzaná Hádzaná
hádzaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
Súpiska
Hádzaná Hádzaná
hádzaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
16.4.2019
Súpiska
Hádzaná Hádzaná
hádzaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
15.4.2019
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
Celoštátne kolo
15.5.2018 - 15.5.2018
Konečné poradie: 8
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
štvorboj - družstvá
Krajské kolo Bratislavský kraj
18.4.2018
Konečné poradie: 1
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
26.3.2018 - 26.3.2018
Konečné poradie: 1
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
štvorboj - družstvá
Krajské kolo Bratislavský kraj
18.4.2018
Konečné poradie: 2
Súpiska
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10