Základná škola J. G. Tajovského - Tajovského 1

Tajovského
90301 Senec
Tel.: 02 / 45923281
Fax: -
Web: -
Email: riaditel@zstajovskeho.sk
 
Šport
Disciplína
Názov kola
Dátum konania
Konečné poradie
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
6.11.2019 - 6.11.2019
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Krajské kolo Bratislavský kraj
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
3.12.2019 - 3.12.2019
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
5.12.2019 - 5.12.2019
Súpiska
Atletika Atletika
Krajské kolo Bratislavský kraj
10.10.2019 - 10.10.2019
Konečné poradie: 3
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
26.9.2019 - 26.9.2019
Konečné poradie: 1
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
26.9.2019 - 26.9.2019
Konečné poradie: 5
Súpiska
Atletika Atletika
Krajské kolo Bratislavský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
15.5.2020 - 15.5.2020
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
15.5.2020 - 15.5.2020
Súpiska
Futbal Futbal
MiniFutbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
Súpiska
Futbal Futbal
Malý futbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
25.10.2019 - 25.10.2019
Súpiska
Futbal Futbal
Malý futbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
Súpiska
Futbal Futbal
Futsal
Krajské kolo Bratislavský kraj
11.3.2020 - 11.3.2020
Súpiska
Futbal Futbal
Futsal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
12.11.2019 - 12.11.2019
Súpiska
Futbal Futbal
Malý futbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
Súpiska
Futbal Futbal
Malý futbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
Súpiska
default icon Šach
šach
Krajské kolo Bratislavský kraj
22.11.2019 - 22.11.2019
Súpiska
default icon Šach
šach
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
23.10.2019 - 23.10.2019
Súpiska
default icon Šach
šach
Krajské kolo Bratislavský kraj
22.11.2019 - 22.11.2019
Súpiska
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10