Základná škola J. G. Tajovského - Tajovského 1

Tajovského
90301 Senec
Tel.: 02 / 45923281
Fax: -
Web: -
Email: riaditel@zstajovskeho.sk
 
Šport
Disciplína
Názov kola
Dátum konania
Konečné poradie
Súpiska
default icon Vybíjaná
Vybíjaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
26.3.2020 - 26.3.2020
Súpiska
default icon Vybíjaná
Vybíjaná
Krajské kolo Bratislavský kraj
4.12.2019 - 4.12.2019
Súpiska
default icon Vybíjaná
Vybíjaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
24.10.2019 - 24.10.2019
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
17.3.2020 - 17.3.2020
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
16.3.2020 - 16.3.2020
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Krajské kolo Bratislavský kraj
26.2.2020 - 26.2.2020
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
7.11.2019 - 7.11.2019
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
7.11.2019 - 7.11.2019
Súpiska
Streľba Streľba
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
10.12.2019 - 10.12.2019
Súpiska
Streľba Streľba
Krajské kolo Bratislavský kraj
10.3.2020 - 10.3.2020
Súpiska
Streľba Streľba
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
10.12.2019 - 10.12.2019
Súpiska
Hádzaná Hádzaná
hádzaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
20.3.2020 - 20.3.2020
Súpiska
Hádzaná Hádzaná
hádzaná
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
19.3.2020 - 19.3.2020
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
25.3.2020 - 25.3.2020
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
25.3.2020 - 25.3.2020
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
25.3.2020 - 25.3.2020
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
25.3.2020 - 25.3.2020
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
25.3.2020 - 25.3.2020
Súpiska
Gymnastika Gymnastika
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
25.3.2020 - 25.3.2020
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Senec, Bratislavský kraj
5.11.2019 - 5.11.2019
Súpiska
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10