Zoznam osôb

Počet nájdených záznamov: 0

Meno Typ Dátum nar. Pohlavie Škola
3472 user Učiteľ TV - Ž Spoj. škola Školská 7, B. Bystrica
450 user Učiteľ TV - Ž SOŠ dopr. Zelená 2, Martin-Priekopa
705 user Učiteľ TV - Ž ZŠ s MŠ Odborárska 2, BA 3
797 user Učiteľ TV - M SOŠ sv.Cyrila a Metoda,Tehliarska 2, MI
876 user Učiteľ TV - M ZŠ Hlavná 209, Zemplínska Teplica
985 user Učiteľ - Ž ZŠ Nad Medzou 1, Spiš. N. Ves
Ab Egg Jon Žiak - M Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5
Abaffyová Michaela Žiak - Ž ZŠ Dubová 1, BA 1
Abaffyová Renáta Žiak - Ž ZŠ s MŠ Rabčická 410,Rabča
Abafi Matúš Žiak - M ZŠ Rudina
Abaházi Mátyás Žiak - M ZŠ Jánosa Erdélyiho s VJM, Fábryho 36, V. Kapušany
Abaházi Dominik Žiak - M Gym. Zoltána Fábryho 1, Veľ. Kapušany
Abazi Florián Žiak - M SOŠ dopr. Zelená 2, Martin-Priekopa
Abbatantuono Matteo Žiak - M Súkr. SOŠ ANIMUS Levická cesta 40, Nitra
Abbatantuono Ambra Žiak - Ž Súkr. SOŠ ANIMUS Levická cesta 40, Nitra
Abdalla Adem Žiak - M ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice
Abdallová Samira Žiak - Ž ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná 30, Trenč
Abdalová Sherín Žiak - Ž ZŠ J.Lip. s MŠ Trenčianske Stankovce 405, Trenč. S
Abdelaoui Karim Žiak - M ZŠ Vazovova 4, BA 1
Abdullaev Ander Žiak - M ZŠ Prokofievova 5, BA 5
Abduraimi Ebubekr Žiak - M OA Dr. C. Daxnera 89, Vranov n/T
Abed Adam Žiak - M Súkr.spoj. škola, Solivarská 28, Prešov
Abel Maxine Hana Žiak - Ž ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
Abel Jozef Žiak - M ZŠ Tupolevova 20, BA 5
Abel Matúš Žiak - M ZŠ Staničná 631, Lozorno
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10