Zoznam osôb

Počet nájdených záznamov: 0

Meno Typ Dátum nar. Pohlavie Škola
Klučárová Tatiana, Mgr. Učiteľ TV - Ž SPŠ Obrancov mieru 343/1, Dub. n/Váhom
Konôpková Nela Žiak - Ž ZŠ s MŠ M.Bela Funtíka Čs. armády 109/91, Očová
Košovičová Nikola Žiak - Ž ZŠ s MŠ Priehradná 11, Martin 8
Krnčan Tomáštr Žiak - M Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce
Kyseľ Adam Žiak - M ZŠ s MŠ M.Bela Funtíka Čs. armády 109/91, Očová
Lenčešová Lenka Žiak - Ž OA Mládežnícka 158/5, Sereď
Macek Adam Žiak - M Súkr.hotel.akad. HaGMa Biskupická 21, BA 2
Maňa Matej Žiak - M ZŠ Jána Francisciho 11, Levoča
Matejovičová Iveta Učiteľ - Ž ZŠ J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
Mgr. Antalecová Eva Učiteľ TV - Ž ZŠ J.G.Tajovského
Mgr. Ballóková Eva Učiteľ TV - Ž ZŠ s MŠ Školská 7, Čečejovce
Mgr. Bartošová Jana Učiteľ - Ž ZŠ J.C.Hronského Školská 10, Krupina
Mgr. Gašparíková Marcela Učiteľ TV - Ž ZŠ sv. Vojtecha Levická 903, Vráble
Mgr. Hudecová Jana Učiteľ TV - M ZŠ Litoměřická 32, Topoľčianky
Mgr. Jančovičová Katarína Učiteľ - Ž ZŠ s MŠ Hlavná 626/2, Špačince
Mgr. Kováč Kristián Učiteľ TV - M ZŠ s MŠ Školská 7, Veľ. Kýr
Mgr. Mária Radyková Učiteľ - Ž ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec n/Ondavou
Mgr. Matúš Igor Učiteľ - M ZŠ P.Dobšinského 1744, Rim. Sobota
Mgr. Neumeister Valér Učiteľ TV - M ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17, Poprad
Mgr. Ponek Marian Učiteľ TV - M SOSP.sv.M.Goretti,Horná 137,Čadca
Mgr. Stahorský Stanislav Učiteľ TV - M ZŠ Soľ 53, Soľ
Mgr. Szucs Daniel Učiteľ TV - M Súkromná SOŠ DSA Trebišov
Mgr. Vasilenko Ladislav Učiteľ TV - M SOŠ obch. a služ. Mierová 1973/79, Humenné
Mgr. Záhorská Kvetoslava Učiteľ TV - Ž ZŠ Komenského 37, Tekovské Lužany
Mgr.Kirňáková Nataša Učiteľ - Ž ZŠ J.Švermu Štefánikova 31, Humenné
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10