Zoznam osôb

Počet nájdených záznamov: 0

Meno Typ Dátum nar. Pohlavie Škola
Áč Michal Žiak - M Gym. J.Matúšku Štvrť SNP 1004/34, Galanta
Áč Filip Žiak - M 1.súkr.gym. v Bratislave,Bajkalská 20,BA 2
Áč Michal Žiak - M ZŠ s MŠ Golianovo 60, Golianovo
Ačaiová Denisa Žiak - Ž ZŠ s MŠ MRŠ, Budimír 11
Ačiak Adam Žiak - M Súkr. SOŠ Saleziánska 18, Žilina
Áčová Anna Žiak - Ž ZŠ s MŠ Hlavná 250, Križovany n/Dudváhom
Áčová Lucia Žiak - Ž ZŠ s MŠ Golianovo 60, Golianovo
Áčová Marcela Učiteľ TV - Ž ZŠ J.Palárika Majcichov 536, Majcichov
Áčová Martina Žiak - Ž Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5
Áčová Timea Žiak - Ž ZŠ Školská 190, Kráľová pri Senci
Áčová Diana Žiak - Ž ZŠ Spojová 14, B. Bystrica
Áčová Laura Žiak - Ž ZŠ Komenského 37, Tekovské Lužany
Áčová Nina Žiak - Ž ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice
Ada, Jankovič Žiak - M SOŠ HSaO
Adam Štefan Žiak - M ZŠ Školská 339/2, Michaľany
Adam Sebastian Žiak - M ZŠ Nobelovo námestie 6, BA 5
Adam Leonard Žiak - M ZŠ s MŠ Bzovík 136, Bzovík
Adam Wágner Žiak - M Gym. Pankúchova 6, BA 5
Adam Matej Žiak - M ZŠ Fándlyho 11, Pezinok
Adam Sloboda Žiak - M ZŠ Rišňovce 427, Rišňovce
Adam Šrank Žiak - M ZŠ sv. Marka Petzwalova 1, Nitra
Adam Vojtech Žiak - M ZŠ Nižný Hrabovec 155, Nižný Hrabovec
Adam Valentík Žiak - M ZŠ Čajkov 285, Čajkov
Adam Pekarik Žiak - M Súkr.gym. Katkin park 2, KE 2
Adam Švec Žiak - M Hotel.akad. Baštová 32, Prešov
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14