Zoznam osôb

Počet nájdených záznamov: 0

Meno Typ Dátum nar. Pohlavie Škola
Adam Jakub Žiak - M ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov n/T
Adam Jakube Žiak - M Gym. Párovská 1, Nitra
Adam Kazík Žiak - M ZŠ Školská 289, Obyce
Adam Dominik Žiak - M Cirk. ZŠ sv. Demetera Ražňany 235, Ražňany
Adam Juraj Žiak - M ZŠ Štefana Senčíka Tekovská 17, Starý Tekov
Adam Bernat Žiak - M ZŠ Nám. A.H.Škultétyho 9, Veľ. Krtíš
Adam Radoslav Žiak - M ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 98
Adam Samuel Žiak - M ZŠ Štefana Senčíka Tekovská 17, Starý Tekov
Adam Michal Žiak - M ZŠ Fándlyho 11, Pezinok
Adam Mário Žiak - M ZŠ s MŠ Krčava 184, Krčava
Adam Filip Žiak - M ZŠ Hronské Kľačany 322, Hronské Kľačany
Adam Ináš Žiak - M Súkr.spoj. škola, Solivarská 28, Prešov
Adam Juriš Žiak - M Súkromná ZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice
Adam Vančo Žiak - M ZŠ s MŠ Čeľadice 87
Adam Šima Žiak - M Gym. L.Stöckela Jiráskova 12, Bardejov
Adam Štrba Žiak - M ZŠ F.Hrušovského Gymnaziálna 197, Kláštor p Znievo
Adam Michal Žiak - M ZŠ Nevädzová 2, BA 2
Adam Patrik Žiak - M Gym. J.Hollého Na hlinách 7279/30, Trnava
Adam Lančarič Žiak - M SOŠ vin Kostolná 3, Modra
Adam Hrdinák Žiak - M ZŠ J.A.Komenského Komenského 752, Čadca
Adam Sebastián Žiak - M ZŠ Školská 3, Spiš. Podhradie
Adam Richard Žiak - M ZŠ J.A.Komenského 4, Veľ. Krtíš
Adam Bojtoš Žiak - M ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec
Adam Lenharčík Žiak - M ZŠ s MŠ Školská 11, Slovenský Grob
Adam Valentík Žiak - M ZŠ Čajkov 285, Čajkov
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14