Zoznam osôb

Počet nájdených záznamov: 0

Meno Typ Dátum nar. Pohlavie Škola
Mgr.Kivaderová Miroslava Učiteľ - Ž ZŠ s MŠ Pod lesíkom 19, Šariš. Michaľany
Budáč Filip Žiak - M ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec
Drgoncová Ariana Žiak - Ž ZŠ G.Dusíka Mierová 1454/10, Galanta
Džurný Martin Žiak - M ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
Érsek Vojtech Žiak - M ZŠ s VJM Hlavná 162/115, Topoľníky
Franková Laura Žiak - Ž Spoj.škola Ľ. Štúra 155, Dudince
Grec Gombitová Anna Učiteľ TV - Ž SPŠ staveb. a geodet. Lermontovova 1, KE 1
Gutzelnig Gabriel Žiak - M ZŠ s MŠ M.Bela Funtíka Čs. armády 109/91, Očová
Hajduková Karolína Žiak - Ž ZŠ Krosnianska 4, KE 3
Hakobian Hasmik Žiak - Ž ZŠ J.G.Tajovského Tajovského 1, Senec
Híľovský Samuel Žiak - M ZŠ Haniska 290, Haniska
Chovancová Deana Žiak - Ž MŠ-Ulica Dr. Herza 375/5,Lučenec
Klučárová Tatiana, Mgr. Učiteľ TV - Ž SPŠ Obrancov mieru 343/1, Dub. n/Váhom
Konôpková Nela Žiak - Ž ZŠ s MŠ M.Bela Funtíka Čs. armády 109/91, Očová
Košovičová Nikola Žiak - Ž ZŠ s MŠ Priehradná 11, Martin 8
Krnčan Tomáštr Žiak - M Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce
Kyseľ Adam Žiak - M ZŠ s MŠ M.Bela Funtíka Čs. armády 109/91, Očová
Lenčešová Lenka Žiak - Ž OA Mládežnícka 158/5, Sereď
Maňa Matej Žiak - M ZŠ Jána Francisciho 11, Levoča
Matejovičová Iveta Učiteľ - Ž ZŠ J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
Mgr. Antalecová Eva Učiteľ TV - Ž ZŠ J.G.Tajovského
Mgr. Ballóková Eva Učiteľ TV - Ž ZŠ s MŠ Školská 7, Čečejovce
Mgr. Bartošová Jana Učiteľ - Ž ZŠ J.C.Hronského Školská 10, Krupina
Mgr. Demeter Pavel Učiteľ - M ZŠ J.A.Komenského 4, Veľ. Krtíš
Mgr. Hudecová Jana Učiteľ TV - M ZŠ Litoměřická 32, Topoľčianky
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10