Národný projekt - Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ

 

Nedostatok pohybu – celosvetový zdravotnícky problém

Nedostatok pohybu je príčinou vážnych zdravotných problémov. Ak chceme urobiť niečo pre naše deti, musíme im vštepiť správne návyky v útlom veku a motivovať ich k pravidelnému cvičeniu. Ak to ako spoločnosť nespravíme, problémy sa budú prehlbovať. V tomto smere je potrebné prispôsobiť aj prístup pedagógov, aby so súčasnou generáciou detí a mládeže vedeli lepšie a efektívnejšie pracovať.

MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU JE UZAVRETÁ

Zapojení pedagógovia získajú kredity pre seba, didaktické pomôcky pre svoju školu a vďaka novým odborným prístupom, formám a metódam výučby získaných prostredníctvom systému ďalšieho vzdelávania môžu efektívnejšie pôsobiť na zdravotný stav detí a mládeže.

Informácie o projekte nájdete na stránke www.telesnavychova.sk.