Aktuality

Ročenka SAŠŠ 2013-2014

Ročenka SAŠŠ 2013-2014

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Povinnosťou všetkých školských družstiev, ktoré sa zúčastňujú školských športových súťaží na úrovni obvodných, krajských kôl a M SR, je potvrdenie svojej účasti na súťaži organizátorovi. V prípade, že sa družstvo nemôže súťaže ...

Ochrana osobných údajov

Upozorňujeme na dočasnú zmenu v zobrazovaní mien osôb na portáli školského športu. V menných zoznamoch osôb na školách aj pri zobrazovaní súpisiek bude viditeľné iba priezvisko.

Zoznam školských športových súťaží žiakov vyhlasovaných MŠVVaŠ pre šk. rok 2013/2014

Vážené dámy a páni, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR zverejnila na svojom webovom sídle Zoznam školských športových súťaží na šk. rok 2013/2014. Nájsť ho môžete aj pod týmto linkom: http://www.minedu.sk/data/att/5335.pdf Pozn. ...

Celoštátna komisia školských športových súťaží

10. septembra 2013 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Celoštátnej komisie školských športových súťaží. Zápis z tohto stretnutia si môžete prečítať tu: ZÁPIS CKŠŠS 9_2013

Vyhodnotenie školských športových súťaží za školský rok 2012/2013

Vyhodnotenie školských športových súťaží za školský rok 2012/2013 - pdf.

 

3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12