Aktuality

MŠM v orientačnom behu

Informácia o kvalifikácii on postup na MŠM v orientačnom behu - príloha

Školské športové súťaže - 2014/2015

Zoznam školských športových súťaží žiakov pre školský rok 2014-2015 Metodika Kalendár ŠŠS 2014-2015

Ročenka SAŠŠ 2013-2014

Ročenka SAŠŠ 2013-2014

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Povinnosťou všetkých školských družstiev, ktoré sa zúčastňujú školských športových súťaží na úrovni obvodných, krajských kôl a M SR, je potvrdenie svojej účasti na súťaži organizátorovi. V prípade, že sa družstvo nemôže súťaže ...

Ochrana osobných údajov

Upozorňujeme na dočasnú zmenu v zobrazovaní mien osôb na portáli školského športu. V menných zoznamoch osôb na školách aj pri zobrazovaní súpisiek bude viditeľné iba priezvisko.

Zoznam školských športových súťaží žiakov vyhlasovaných MŠVVaŠ pre šk. rok 2013/2014

Vážené dámy a páni, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR zverejnila na svojom webovom sídle Zoznam školských športových súťaží na šk. rok 2013/2014. Nájsť ho môžete aj pod týmto linkom: http://www.minedu.sk/data/att/5335.pdf Pozn. ...

 

2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11