Aktuality

Zoznam školských športových súťaží pre školský rok 2015-16

Zoznam školských športových súťaží žiakov, vyhlasovaných MŠVVaŠ SR, pre školský rok 2015/2016 Metodika - organizačný poriadok Odmeny za za mimoriadne výsledky žiakov

Kalokagatia_Kulturne_sutaze_2016

Kalokagatia_Kulturne_sutaze_2016-1 Kalokagatia_Kulturne_sutaze_2016-2

Pripravované vzdelávanie

POZVÁNKA_na_vzdelávanie_Rozhodca_gymnastiky POZVÁNKA_na_vzdelávanie_Rozhodca_volejbalu PRIHLASKA - Seminár - ŠKOLA HROU - gymnastika PRIHLASKA - Seminár - ŠKOLA HROU - volejbal

Neprehliadnite! Pokračuje súťaž II. ročník Futsal Cup pre ZŠ

Základné informácie Dodatočné informácie

Pravidlá volejbalu

Pravidlá volejbalu

ISF sutaže_Nepremeškajte termín

Nepremeškajte termín !!! Aj v nastávajúcom školskom roku bude Slovenská asociácia športu na školách s podporou MŠVVaŠ SR vysielať najlepšie školské kolektívy na Medzinárodné majstrovstvá ISF. V roku 2016 sa uskutočnia vo volejbale ...

 

3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12