Aktuality

Rozhodcovia školských súťaží

Vážení organizátori športových súťaží! V roku 2012 Slovenská asociácia športu na školách uskutočnila za finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. vzdelávanie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa vo volejbale a vo florbale. Vzdelávacie ...

Názory odborníkov na organizáciu školských športových súťaží na Slovensku

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k prieskumu názorov na organizáciu školských športových súťaží na Slovensku.

Dotazník - Ako ďalej športové súťaže?

Vážení priatelia pohybu. Ďakujeme Vám, že ste prejavili svoj názor na organizáciu školských športových súťaží na Slovensku. Do tohto prieskumu sa zapojilo takmer 700 respondentov z radov učiteľov TV, organizátorov súťaží či športových trénerov. ...

Informácie o vzdelávaní pre učiteľov TSV:

1. http://www.mpc-edu.sk/ 2. v hornej lište: Vzdelávacia činnosť 3. v ľavej lište: Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov 4. v ponuke kliknúť na: Akreditované vzdelávacie programy v plnom znení (k 10.9.2012) 5. ...

Migrácia žiakov

Aktuálna informácia o riešení migrácie žiakov – ukončenie štúdia, resp. prechod na inú školu. Rezortný informáčný systém (RIS), z ktorého databázy mal čerpať aj portál, nie je ešte stále k dispozícii, a preto musia školy nahrať ...

Zoznamy žiakov

Podmienkou účasti škôl v školských športových súťažiach je: prihlásiť školu do súťaže/í vloženie mien žiakov, ktorí sa zúčastňujú školských športových súťaží, do zoznamu študentov (po prihlásení kliknite na Ovládací panel - Zoznam ...

 

3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12