Aktuality

Dôležitá informácia pre organizátorov súťaží

Vážení organizátori školských športových súťaží. Požiadavkou MŠVVaŠ SR pri organizovaní školských športových súťažiach je, aby organizátori zadávali údaje o súťažiach do informačného systému (portálu školského športu). 1. Úlohou krajských ...

Orientační bežci opäť zviditeľnili Slovensko

                    Na MS školskej mládeže ISF v orientačnom behu 2013 v portugalskom prímorskom mestečku Monte Gordo sa v piatok 19. 4. 2013 uskutočnila záverečná súťaž - preteky na dlhých tratiach. Veľmi ...

Rozhodcovia školských súťaží

Vážení organizátori športových súťaží! V roku 2012 Slovenská asociácia športu na školách uskutočnila za finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. vzdelávanie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa vo volejbale a vo florbale. Vzdelávacie ...

Názory odborníkov na organizáciu školských športových súťaží na Slovensku

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k prieskumu názorov na organizáciu školských športových súťaží na Slovensku.

Dotazník - Ako ďalej športové súťaže?

Vážení priatelia pohybu. Ďakujeme Vám, že ste prejavili svoj názor na organizáciu školských športových súťaží na Slovensku. Do tohto prieskumu sa zapojilo takmer 700 respondentov z radov učiteľov TV, organizátorov súťaží či športových trénerov. ...

Informácie o vzdelávaní pre učiteľov TSV:

1. http://www.mpc-edu.sk/ 2. v hornej lište: Vzdelávacia činnosť 3. v ľavej lište: Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov 4. v ponuke kliknúť na: Akreditované vzdelávacie programy v plnom znení (k 10.9.2012) 5. ...

 

3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12