Aktuality

Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov TŠV

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné „Netradičné outdoorové aktivity v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách“ Normal 0 21 false ...

Školský pohár v snowbordingu

Školský pohár v snowbordingu P R O P O Z Í C I E

PRÁCA S PORTÁLOM

Upozornenie: Žiadame všetky školy, aby si aktualizovali svoje údaje - po prihlásení na Ovládacom paneli v menu vľavo Nastavenia/Zmena údajov školy. I. PRIHLASOVANIE ŠKôL DO SÚŤAŽÍ  každá škola má svoje jedinenčné prihlasovacie meno ...

ALL STAR SCHOOL

„ALL STAR SCHOOL“ hľadá školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom. Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež MÔŽEBYŤ2 spúšťa celoslovenskú súťaž pre základné a stredné školy s názvom ...

Prihlášky na kvalifikácie o postup na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v roku 2019

Prihlášky na kvalifikácie o postup na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v roku 2019.

Metodické usmernenia k súťažiam

Metodické usmernenie Hokejbal Vybíjaná pre najmladších žiakov

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10